2019/2020-as tanév

 

A német és francia nyelv tanszékről

Az idegennyelv-tudás ma társadalmi szintű igény, ezért joggal várja el a társadalom (szülők, tanulók, jövőbeni munkaadók), hogy a felnövekvő generációk az iskolában legalább alapvető használati szinten (az ET szintleírása szerint A2 – B1 szinten) megtanuljanak legalább két idegen nyelvet. Ezért a nyelvtudásnak ma igen magas a társadalmi értéke, hiszen a hasznossága egyértelmű. Az idegennyelvek ismeretét ma a kulcskompetenciákhoz sorolják. Az idegennyelv-oktatás célja a mindennapi életben jól alkalmazható tudás biztosítása a tanulóifjúság számára. Ez egyre inkább előfeltétele a munkába állásnak, a felsőfokú tanulmányoknak, és a mindennapi élet számtalan olyan helyzetet teremt, amelyben idegennyelv-tudás nélkül nem vagy csak alig lehet boldogulni. Az idegennyelv-tudás ma és a jövőben még inkább megnöveli a munkavállalók esélyeit a munkaerőpiacon. A kerettanterv korlátai ellenére iskolánkban a diákok választhatják a német és a francia nyelvet második idegen nyelvként.

A második idegen nyelv az, ami kiugrási lehetőséget biztosíthat, a különbséget teheti a hasonló képzettségű emberek között a munkaerőpiacon.

A nyelvtanítás aktuális trendjeit figyelembe véve, a német és francia nyelv oktatásában a kommunikációt helyezzük előtérbe, célkitűzésünk, hogy diákjaink aktív nyelvtudásra tegyenek szert. Ennek érdekében multimédiás eszközök felhasználásával, interaktív módon oktatjuk a nyelvet, a tanulót helyezve a tanulási folyamat középpontjába.

A német és a francia tanszék hagyományosan minden évben megszervezi a Rácz Lajos vers- és prózamondó versenyt, amely megyei szinten lehetőséget biztosít a tanulóknak az idegen nyelvű szövegek művészi előadására.

A német nyelv tanítása régiónkban a mai munkaerőpiaci elvárásoknak tesz eleget, ugyanakkor az erdélyi háromnyelvűség hagyományának a folytatása is.

Iskolánk az egyetlen magyar líceum megyénkben, amely felvállalta a francia nyelv oktatását, hozzájárulva az idegennyelv-oktatás sokszínűségéhez A francia katedra iskolán kívüli tevékenységei, főleg európai projektjei, hozzájárultak a népes csoportok kialakulásához.

Kubát Kinga Erika, Madár Júlia, Pethő Ibolya, Pieldner Martin

 

 

 

A tanszék tevékenységei

 

  

 2019. november 29.


Versenyeredményeink

A Kőrösi Csoma Sándor Líceumban 2019. november 29-én megrendezett német nyelvi versenyen iskolánk DIE STERNE (Csillagok) csapata II. díjat szerzett (a csapat tagjai: Antal Hortenzia Anita, Bléga Henrietta Mónika, Marucza Krisztina és Ugri Bernadett, felkészítő tanáruk: Pieldner Martin), míg a DIE MIKES-EULEN (Mikes baglyok) nevű csapatunk a III. díjat hozhatta haza (a csapat tagjai: Albert Zsuzsa, Antal Teofil, Balló Ignác Norbert és Kovács Tibor, felkészítő tanáruk: Pethő Ibolya).

Gratulálunk!

 

 

 

 2019. szeptember 10.


Rácz Lajos német nyelvű szavalóverseny

 

Az éves rendszerességgel megszervezett megyei versenyről képekben:

 

  

 


Arhívum