Mikes Kelemen Líceum Alapítvány

A "MIKES KELEMEN LÍCEUM" ALAPÍTVÁNY elérhetőségei:

Postai cím:   Sepsiszentgyörgy, Kriza János utca 1 szám, postai kód: 520023, KOVÁSZNA megye

Telefon:  0367-401153

Fax: 0267-351410

E-mail:  mikesalapitvany@gmail.com

 

Alapszabályzat (román és magyar nyelvű):

Statutul Fundaţiei "Mikes Kelemen Líceum" (pdf)

Act adiţonal la Statutul Fundaţiei "Mikes Kelemen Líceum" (pdf)

A "Mikes Kelemen Líceum" Alapítvány Alapszabályzata (pdf)

Kiegészítő okirat a "Mikes Kelemen Líceum" Alapítvány alapszabályzatához (pdf)

Act adiţonal la Statutul Fundaţiei "Mikes Kelemen Líceum" - 14. decembrie 2011. (pdf)

Act adiţonal la Statutul Fundaţiei "Mikes Kelemen Líceum" - 14. februarie 2019. (pdf)

 

Tevékenységünk célja:

Alapítványunk által meghirdetett pályázatok célja, hogy iskolánk diákjai és pedagógusai méltányosan részesüljenek a tanulók és pedagógusok által iskolai érdekből szervezett kulturális, sport, tudományos stb. tevékenységek résztámogatásában.

 

 

Letölthető dokumentumok:

Pályázati adatlap 2019-2020 (pdf)

Pályázati űrlap 2019-2020 (doc)

 

 

 

KIEMELT TÁMOGATÓINK a korábbi tanévekben, és az ezekhez kapcsolódó beszámolók:

 

 

 

    2017. november 10.

Beszámoló a Pallas Athéné Domus Concordia Alapítvány támogatásával megvalósult projektünkről, amely révén 10 új interaktív táblát vásárolhatunk meg és szerelhettünk fel a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban

 

A fejlesztési projektünk bemutatása

A „Mikes Kelemen Líceum” Alapítvány és a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány között létrejött 39/2017 számú Támogatási szerződés alapján az idei év júniusában a „Mikes Kelemen Líceum” Alapítvány (és a fejlesztési projekt közvetlen haszonélvezőjeként a szerződésbe foglalt partnerintézmény, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum) 6.049.728 Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyert el, melyet 10 új interaktív tábla és a hozzájuk tartozó projektorok, laptopok és didaktikai szoftverek megvásárlására és felszerelésére fordíthatott. A Mikes Alapítvány 2017. júliusában és augusztusában sikeresen megvásárolta és üzembe helyezte a támogatási szerződés tárgyát képező, a szerződés költségvetésébe foglalt valamennyi didaktikai hardvereszközt és szoftvert.

Ebben a folyamatban részt vállalt a Mikes Kelemen Elméleti Líceum is, mely intézmény a megkötött Együttműködési megállapodásunkból származó valamennyi kötelezettségét maradéktalanul teljesítette: megfigyelőként részt vett az eszközök üzembe helyezésénél, biztosította az eszközök internethez és a líceum helyi számítógépes hálózatához való kapcsolását, biztosította a szoftverek megfelelő telepítését és konfigurálását, meghozta az eszközök fizikai biztonságát garantáló intézkedéseket, aláírta a Mikes Kelemen Líceum Alapítvány leltáríveit, majd jegyzőkönyvvel átvette használatra az eszközöket és szoftvereket, vállalva, hogy azokat kizárólag a támogatási szerződésben foglaltak szellemében, és a projekt célkitűzéseinek megvalósítására fogja használni.

A támogatásból megvásárolt eszközök és szoftverek összértéke 89.071,33 lej volt, a projekt önrészeként a táblák szerelését és kiegészítő eszközöket vásároltunk meg további 8.000,00 lej értékben. A projekt így összesen 97.071,33 lej értékben járult hozzá az Mikes Kelemen Elméleti Líceum eszközparkjának fejlesztéséhez, ezáltal az iskola oktatási folyamatainak minősége és hatékonysága jelentősen javulhatott.

 

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány bemutatása

A külhoni magyarságra való tekintettel a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítványt a Magyar Nemzeti Bank hozta létre 2014 elején a Pallas Athéné Közgondolkodási Program keretein belül. Célja a határon túli, kiemelten a Kárpát-medencei köz- és felsőoktatás, a közgondolkodás és a társadalmi párbeszéd támogatása, fejlesztése.

A határon túli magyar közgazdasági oktatásban való szerepvállalás nem kizárólag nemzetpolitikai, hanem gazdasági érdek is. Az oktatás támogatása és színvonalának emelése, a szülőföldön való tanulás elősegítése és megmaradás támogatása hosszú távon hozzájárul a Kárpát-medencei térség gazdasági integrációjának elmélyüléséhez, illetve a munkaerő-fejlesztésen keresztül a versenyképesség növeléséhez.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint a Pallas Athéné Alapítványok alapítója döntése nyomán idei év júliusában összeolvadt a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány (PADS) és a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (PADOC). Az alapítványok általános jogutódjaként létrejött Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány (PADE) az eredeti célok megtartása mellett biztosítja a feladatok hatékony ellátást az oktatás területén. (Az ebben a fejezetben közzé tett információk a PADOC alapítvány honlapjáról származnak, mely a http://www.padocbudapest.hu/padoc/ címen érhető el.)

 

A fejlesztési projekt révén elért eredményeink

A “Mikes Kelemen Líceum” Alapítvány Pallas Athéné Domus Concordiae (PADOC) Alapítvány felé benyújtott támogatási kérelme, melynek Az oktatási folyamat színvonalának javítása interaktív multimédiás eszközök és szoftverek vásárlásával címet adtuk, két fő részből állt: 10 darab interaktív tábla és a hozzá tartozó eszközök és szoftverek megvásárlása és felszerelése, illetve 32 darab Microsoft Office Professional Plus irodai szoftvercsomag megvásárlása a líceumi informatika labor gépei számára, ahol a diákok digitális kompetenciáinak fejlesztése, majd a kötelező érettségi vizsga keretében annak felmérése történik. A projekt mindkét részét az előre betervezett időpontokban sikeresen megvalósítottuk, a 2017-es esztendő július és augusztus hónapjaiban sikerült megvásárolni és felszerelni a 10 új IQBoard DVT interaktív táblát, a hozzá tartozó eszközökkel és szoftverekkel együtt, illetve sikerült telepíteni és aktiválnia a 32 darab Microsoft Office Professional Plus 2016 szoftvercsomagot is a líceum 78-as informatika laborjának valamennyi számítógépén. Ezáltal megvalósultak azok a szakmai célkitűzések és eredmények is, amelyeket el szerettünk volna érni fejlesztési tervünk révén.

Az elmúlt években vásárolt 25 interaktív tábla mellé a 2017-es esztendőben a PADOC Alapítvány támogatása révén sikerült újabb 10 darab interaktív táblát felszerelni iskolánk osztálytermeiben és szaktermeiben, így azok száma immár 35-re nőtt. Mivel ezek az interaktív táblák kezdetektől rendkívül nagy népszerűségnek örvendenek mind a tanárok, mind a diákok körében, egyenes következményként fogalmazódott meg a megkezdett folyamat folytatásának ígénye. A Mikes Kelemen Elméleti Líceumban az oktatás jelen pillanatban 41 osztályteremben és 13 szakteremben zajlik (három informatika-, három multimédia-, két nyelv-, egy matematika-, egy fizika-, egy kémia-, egy biológia- és egy technológia-művészetek laborban), így nagyon jó volt, hogy a megkezdett taneszközfejlesztési folyamatnak ilyen hatékony folytatását tudtuk elérni ebben az esztendőben.

A PADOC alapítvány támogatásával megvalósított taneszközfejlesztési projekt révén a Mikes Kelemen Elméleti Líceum oktatási tevékenységeinek minősége ugrásszerűen nőtt, a legújjabb technológia lehetőségek kihasználása és oktatási folyamatokba való integrálása az oktatást sokkal színesebbé, hatékonyabbá és eredményesebbé tette. A 21. századi kihívásoknak megfelelő, minőségi oktatás nyújtása révén a tanulóink képességeinek fejlesztése sokkal magasabb színvonalon, sokkal hatékonyabban elvégezhető folyamattá vált, a sokoldalúan fejlett, a digitális és modern kommunikációs ismeretekben jártas, nyitott és magabiztos ifjú generációk pedig közvetlen előnyt jelentenek az egész társadalom és magyar közösség számára. Ezeket az interaktív táblákat diákjaink és tanáraik nagy örömmel használják, sikeresen integrálták tanóráikon a mindennapi oktatási folyamatokba, ezáltal a konkrét tanulási folyamatok hatékonysága is jelentősen növekedett.

Az interaktív tábla kitűnő eszköz a tananyag életszerű és élményszerű bemutatására. Változatos forrásokat használhatunk a szóbeli magyarázat érthetővé tételéhez, szemléltetéséhez. Folyamatában mutathatunk be jelenségeket, animációkkal, vagy akár 3D-ben is elemezhetjük, mi történik egy tényező megváltoztatásával. Könnyedén váltogathatja a táblán látható információkat, nem kell felesleges időt tölteni írással, rajzolással. A diákok azonnal gyakorolhatják az elsajátított ismereteket. Az interaktív tábla határozottan élvezetesebbé teszi az órai munkát a tanár és a diák számára egyaránt. A tanuló a felhasználható eszközök gazdagságával, változatossága révén gyorsabban és könnyebben halad előre a tananyagban, a tanár számára pedig segítség lesz a rávezető kérdések megfogalmazásában, és megindítja a gyerekek gondolkodását. Pergővé teszi a munkát, mivel minden szemléltető anyag előre el van készítve, és mindössze egyetlen eszközt kell használnia. Az interaktív tábla nagy segítség a jól felépített óra megtervezésében, a tanár egyetlen tankönyvoldal vagy fejezet köré csoportosíthatja az előre elkészített szemléltető anyagokat, háttérinformációkat, ami jelentősen megkönnyíti az órai munka megtervezését és kivitelezését. A jelen eszközfejlesztési projekt is jelentősen hozzájárult, hogy iskolánk oktatási folyamataiban egyre inkább a tanulóink képességeinek fejlesztésére tudja helyezni a hangsúlyt a lexikális tárgyi ismeretek halmozásának hagyományos folyamatával szemben.

Az interaktív táblák tanáraink számára is rendkívül hasznos oktatási segédeszköznek minősülnek. A nemrég megjelent digitális tankönyvek, a tananyag interaktív, multimédiás eszközökkel való megjelenítése, a modern kommunikációs lehetőségek tanulási folyamatokba integrálása, a hatékonyabb és objektívebb értékelési módszerek használata, a tanáraink gyakorló oktatói munkájában is igazolta, hogy a diákok pszicho-motorikus képességei, személyisége, a tárgyi ismeretek önálló munka révén való megszerzésének képessége (az ugynevezett egész életen át tartó tanulás képessége) az ilyen oktatási folyamatok révén sokkal jobban fejleszthető, a tanulók figyelme sokkal tovább fenntartható, a diákok motiváltakká és jól informáltakká vállnak, ugyanakkor az egész oktatási folyamat átalakítható egy tanár-központú hagyományos oktatásról egy nyitottabb, tanár-diák együttműködésére alapozódó magasabb szintű oktatási folyamattá. Természetesen ez más jellegű felkészülést és többletmunkát kíván tanáraink részéről is, hajlandóságot az új technológiák megtanulására, de ezáltal a tanáraink is fejlődhetnek, hatékonyabb és magabiztosabb szakemberré válhatnak munkájukban.

A projektünk egyik legfontosabb végeredménye mégis az, hogy végzett diákjaink képzett munkaerőként sokkal könnyebben és gyorsabban integrálódnak az aktív munkavállalók társadalmi rétegébe, ez pedig közvetlenül a helyi, erdélyi vagy akár Kárpát-medencei szintű munkaadói közösségnek is hasznot jelent, ami fontos szempont az oktatási folyamatok fejlesztése révén megvalósuló magas szintű szakképzés kialakításában érdekelt vállalkozói réteg számára.

A projektünk második pontjaként megvalósult 32 darab Microsoft Office Professional Plus 2016 irodai szoftvercsomag megvásárlása, telepítése és aktiválása révén a líceumi diákjaink érettségire való felkészítése (és az érettségi vizsga keretébe a konkrét vizsgáztatása is) a megfelelő jogi körülmények között tud megvalósulni.

Végezetül a “Mikes Kelemen Líceum” Alapítvány a maga, illetve az együttműködő partnerintéménye, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum nevében is köszönetét kifejezi ki a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítványnak, illetve az annak általános jogutódjaként létrejött Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványnak a taneszközfejlesztési projektünk megvalósításában nyújtott támogatásért. Rendkívül nagyra becsüljük a Magyar Nemzeti Bank említett alapítványainak a határon túli magyar köz- és felsőoktattás szakemberképzésének támogatására és fejlesztésére irányuló tevékenységét, melynek legfontosabb célkitűzése és eredménye is egyben, hogy diákjaink a szülőföldjükön felhasználható lehető legversenyképesebb tudást szerezhessék meg.

 

 


Arhívum