2019. december 5.

SAJTÓFIGYELŐ

 

  2019. december 2.


Szépkorú a Mikes

Hányatott sorsú iskola a Mikes Kelemen Líceum, fennállásának 145 éve alatt a magyarság impérium- és rendszerváltásait is megélte, helyét is sokáig kereste Sepsiszentgyörgyön. De most is működik egy erős közösséggel, amelyik együtt tudja ünnepelni, hogy túlélt, nem is akárhogyan. Pénteken egész napos programmal emelték ki a közönyös időből az alapítás 145. évfordulóját.

 

Fotó: Albert Levente

 

Mikes 145 – ezt a feliratot a diákok önmagukkal írták ki az iskola udvarára egy flashmob keretében, majd egy iskolatörténeti kvíz kérdéseire válaszolván végigjárták a városban azokat az épületeket, ahol az idők folyamán székelt a tanintézmény: a város felső leánytanodájaként alakult iskola a Bazár emeletén kezdte meg működését, majd befogadta a Mikó, megépült számára a volt Kós Károly iskola épülete, 28 éve a Mihai Viteazul Líceumból költözött a jelenlegi épületegyüttesbe. A díszteremben Már István igazgató összegezte, mi tette lehetővé, hogy az iskola megérje 145. születésnapját: a Mikesnek mindig voltak olyan pedagógusai, diákjai, akik azt vallották, hogy a lehetetlen az nem tény, hanem egy vélemény. Majd Balogh Attila nyugdíjas tanár, volt igazgató három momentumról emlékezett meg az iskola történetéből: az egyéves késéssel megtartott 100. évfordulóról, a névadás körülményeiről, majd arról, hogyan vált ki a magyar tagozat az akkori 2-es számú líceumból, és költözött a jelenlegi épületbe, otthagyván az impozáns Mihai Viteazul Líceumot, ami sokak neheztelését kiváltotta.

Kiss Imre főtanfelügyelő a Mikes népszerűségének okát emelte ki: azt a közvetlen légkört, amely ott uralkodik, a tanárok diákokkal együtt rezdülését, a pedagógusok szakmai felkészültségét.
– Lehet-e példaképünk egy szabadságától megfosztott nemesember a mai fiatalok számára? – boncolgatta beszédében Mester Gizella aligazgatónő. Válasza szerint igen, hiszen Mikes Kelemen rabságában is szabad maradt, hazátlanul is hazafi.

Volt mikeses diákként ajándékot hozott az évfordulóra Fekécs Károly, a Váradi József-iskola elöljárója, aki 55 év távlatából is elismerően nyilatkozott rendkívüli tanárairól.

Az ünnepi műsort az iskola legény- és vegyeskórusának produkciói, diákok szavalatai színesítették, de a közönség megtekinthette a líceum imázsfilm-pályázatára beérkezett alkotásokat is.

Az intézmény erkölcsi és anyagi támogatói megkapták emlékül az iskola épületének makettjét: Kölcze Gáspár igazgatóhelyettes helyett lánya, Dali Judit, Jancsó Árpád volt igazgató helyett özvegye, Jancsó Mária. A résztvevők mindegyike megkapta a Jancsó Árpád által az iskola neves pedagógusairól Tablóképek címmel összeállított kötetet, melynek bemutatója a szerző idő előtti elhunyta miatt elmaradt.

Ez alkalommal díjazták az iskola által meghirdetett pályázatok nyerteseit is, valamint a kiváló teljesítményt felmutató diáktanácsi vezetőket.

Bodor Tünde, 2019. december 2.

 

Forrás:

 

 

 

 

  2019. november 30.


A Mikes Kelemen Líceum 145 éve

Egy folyton ujjászülető alma mater

 
2019. november 30., szombat, Közélet

Vándorló iskola – nem véletlen nevezték így az évek során igen gyakran az 1874. októberében felső-leánytanoda néven alapított, mai nevén Mikes Kelemen Elméleti Líceumként működő tanintézményt. Története szorosan összefügg az erdélyi magyarságéval: valahányszor a közösség életében változás következett be, az a tanoda mindennapjait is meghatározta. Ha a helyzet úgy kívánta, töretlenül költözött, 19 alkalommal váltott identitást  ám minden jelentős változás dacára a város meghatározó tanintézménye tudott maradni. Már István iskolaigazgató jellemezte így a 145 éve alapított alma matert, melynek megújult főépületében pénteken tartottak ünnepi rendezvényt.

Villámcsődület az iskola udvarán. Fotók: Albert Levente

Villámcsődület az iskola udvarán. Fotók: Albert Levente

Mindig elszántan és szinte a semmiből újult meg a Mikes, valahányszor a történelem úgy hozta, legutóbb 28 éve költözött jelenlegi helyére, a Kriza János utcába, ahol ma mintegy ezer tanuló oktatásáról, neveléséről gondoskodik a tantestület. Mindig voltak olyan pedagógusai, diákjai, akik azt vallották, hogy a lehetetlen nem tény, csupán vélemény – fogalmazott köszöntőjében Már István, és úgy értékelte: az a tény, hogy most együtt ünnepelhetnek, azt igazolja, a 145 éve lefektetett pillérek stabilak.

Balogh Attila, az iskola egykori igazgatója, igazgató-helyettese három fontos pillanatot elevenített fel az intézmény történelméből: 1975 szeptemberét, amikor a pártbizottság a 2-es számú líceum vezetőjévé nevezte ki, és amikor a leköszönő igazgató emlékeztette az iskola századik évfordulójára, melyet késve, de megünnepeltek. Szólt a névválasztásról is, illetve a sok költözés utáni székhelyváltásról, mely kapcsán még ma is sok a kérdés. A Nemzeti Megmentési Front gyűlésein napirendre került az iskolák tagozatosítása, magyar és román intézmények létrehozása, így az akkori igazgatót, Pál Ferencet is egyeztetésekre hívták, ám minden megbeszélés sikertelenül végződött. Mert a román kollégák ragaszkodtak a sokkal impozánsabb épülethez (a mai Mihai Viteazul líceum székhelye - szerk. megj.), így az utolsó találkozón eldöntötték, átköltöznek a Kriza János utcai iskolaépületbe – idézte fel.

Kevés olyan intézmény van Erdélyben, melynek sorsa annyira összefonódik az erdélyi magyarságéval, mint ennek az iskolának – mutatott rá köszöntőjében Antal Árpád, aki úgy vélte, a tanintézmény egyfajta iránytűje volt és maradt az erdélyi magyar közösségnek. Hosszú és megpróbáltatásokkal teletűzdelt közel másfél évszázadról, változó helyszínekről, mára megújult, eredményekben, elismerésekben bővelkedő iskoláról beszélt Kiss Imre. Kovászna megyei főtanfelügyelője szerint a Mikes az erdélyi magyar nyelvű, nagy múltú iskolák közt is rangos helyet vívott ki magának. Úgy vélte, népszerűségét a korábban sok iskolában ismeretlen közvetlenségnek köszönheti az iskola. Ez tetten érhető volt a tanár-diák viszonyban is, az elhivatottan nevelő, tanító pedagógusok figyeltek és reagáltak védenceik rezdüléseire – mutatott rá.  Mester Gizella igazgató-helyettes arról beszélt, miként lehet a névadó – a fejedelmét követő, idegenbe szakadt, szabadságától megfosztott nemes ember – példakép az iskola számára.

 

A diákok felkeresték a tanodának otthont adó egykori épületeket

 

Az idei esztendő az évforduló jegyében telt a Mikesben, a november végi ünnepre folyamatosan készültek, s hogy ezt a növendékek valóban megéljék, különféle pályázatokat hirdettek számukra tanáraik, a legjobb alkotásokat pedig le is vetítették a díszteremben tartott hangulatos ünnepségen. A pénteki rendezvények nyitányát a felső tagozatos diákok villámcsődülete jelentette, a sportpályán Mikes 145 alakzatban sorakoztak fel, majd sétára indultak, felkeresték a város minden olyan épületét, mely korábban otthonául szolgált iskolájuknak.

Az évfordulós ünnepségen Már István igazgató az épület makettjével ajándékozta meg a tanintézmény egykori vezetőit, támogatóikat, pedagógusokat és elöljárókat, oklevelet adtak át a meghirdetett versenyeken legjobban teljesítő tanulóknak, valamint a diáktanács leköszönő vezetőinek. Ismertették Jancsó Árpád néhai igazgató Tablóképek című – a Háromszékben megjelent pedagógusportrékat tartalmazó – kötetét is, mellyel az ünnepség résztvevőit ajándékozták meg. Amint Már István fogalmazott, a hiánypótló, 34 tanár portréját bemutató kiadvány nem csak a Mikes Kelemen Elméleti Líceum, hanem a teljes sepsiszentgyörgyi pedagógustársadalomnak állít emléket. Az évfordulós ünnepi rendezvényt a Szózat eléneklésével zárták, végezetül az iskola megújult, belső udvarán felállított új kopjafánál koszorúztak. 

Szerző: Demeter Virág Katalin

 

Forrás:

 

  

 

 

 

    2019. szeptember 13.

Tanulmányi és szociális ösztöndíjak

A Tanulmányi és szociális ösztöndíjak típusnyomtatványait az első emeleti 35-ös teremben lehet igényelni Toma Emese laboránsnál, illetve a kitöltött nyomtatványokat és igazolásokat ugyanott kell leadni  legkésőbb 2019. szeptember 27-ig. Az űrlap és további információk a kapunál vannak kifüggesztve, illetve az alábbi linken is elérhetőek:

 

 

    2019. szeptember 13.

"Rechizite 2019" támogatás

A Rechizite szociális tanszersegély támogatás típusnyomtatványait az első emeleti 35-ös teremben lehet igényelni Toma Emese laboránsnál, illetve a kitöltött nyomtatványokat és igazolásokat ugyanott kell leadni  legkésőbb 2019. szeptember 20-ig. Az űrlap és további információk a kapunál vannak kifüggesztve, illetve az alábbi linken is elérhetőek:

 

 

    2019. szeptember 13.

"Bani de liceu 2019" támogatás

A Bani de liceu szociális támogatás típusnyomtatványait az első emeleti 35-ös teremben lehet igényelni Toma Emese laboránsnál, illetve a kitöltött nyomtatványokat és igazolásokat ugyanott kell leadni  legkésőbb 2019. szeptember 25-ig. Az űrlap és további információk a kapunál vannak kifüggesztve, illetve az alábbi linken is elérhetőek:

 

 

    2019. szeptember 13.

Órarend 2019/2020

 

Frissítve a MikesApp nevű alkalmazást, elérhető iskolánk 2019/2020-as tanévre vonatkozó végleges órarendje.

Az alkalmazás ingyenesen letölthető Android alapú okostelefonokra és tabletekre a Google Play Áruházból (Google Play Store):

https://play.google.com/store/apps/details…

 

 

 

    2019. szeptember 9.

"Tanévnyitó 2019" fotóalbum

Tanévnyitó ünnepélyünkre 2019. szeptember 9-én, 9 órától került sor. Az ünnepség legmeghatóbb momentumának idén is az előkészítő osztályos kisdiákjaink bevonulása, illetve a "Mikeses lettem!" jelvények feltűzése bizonyult. Ezeket a jelvényeket a kicsik ruháira minden évben végzős tanulóink tűzik fel.

Az ünnepélyünkön készült képeket facebook oldalunkon tekinthetik meg (a képeket iskolánk fotósa, Nagy Kristóf Bálint XII. A osztályos tanulónk készítette):

 

 

 

    2019. szeptember 4.

Tanévnyitó

 

Tisztelt Szülők és Diákok!

 

A tanévnyitó ünnepély 2019. szeptember 9-én 9 órakor kezdődik.

Az előkészítő osztályos tanulóknak gyülekezés az évnyitóra 8 óra 45 perckor az épület előterében. Megjelenés ünnepi öltözetben!

Mindenkinek jó pihenést kívánunk a vakáció hátralévő részére.

 

2019. szeptember 4.                            a Mikes Kelemen Líceum Igazgatósága

 

 

 

    2019. szeptember 2.

Előkészítő osztályaink névsorai

 

Előkészítő A osztály

 

 

Előkészítő B osztály

 

 

Előkészítő C osztály

 

 

 

    2019. augusztus 27.

A 2019/2020-as tanév szerkezete

 
 
I. félév

Szorgalmi időszak: 2019. szeptember 9. - 2019. december 20.

Kisiskolások őszi szünideje: 2019. október 26. - 2019. november 3.

Téli szünidő: 2019. december 21. - 2020. január 12.

 

II. félév

Szorgalmi időszak: 2020. január 13. - 2020. április 3.

Húsvéti szünidő: 2020. április 4. - 2020. április 21. (kedd)

Szorgalmi időszak: 2020. április 22. (szerda) - 2020. június 12.

Nyári szünidő: 2020. június 13. - a 2020-as szeptemberi tanévkezdésig


 

 

    2019. június 26.

Az órák kezdete a 2019/2020-as tanévben

 

A Vezetőtanácsunk határozata alapján a 2019/2020-as tanévben iskolánk minden tagozatán az oktatás

8.00 órától

kezdődik.

 

 

 

 
 
Oktatási segédanyagok

 
 
Az V. osztályosok összefoglaló kézikönyve, tantárgyanként