A Mikes Kelemen Elméleti Líceum Házirendje (hatályba lépés időpontja: 2019. április 3.):

Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern al  Liceului Teoretic Mikes Kelemen din Sfântu Gheorghe (data inrării în vigoare: 03.04.2019):