2019/2020-as tanév

 

 

  2020. június 15.


Speak Out verseny, megyei szakasz (Kreatív írás)

A verseny megyei szakasza online zajlott, így csak a fogalmazások értékelésére került sor (a monológok bemutatása sajnálatos módon elmaradt).

 

 

Díjazottaink:

 

Csákány Gergely-Zsigmond, VI.B osztály -  I díj

(felkészítő tanár: Sylvester Anna)

 

Cherciu Nándor, VIII.B osztály - III díj

(felkészítő tanár: Koós Kinga-Zsófia)

 

Csűrös Beáta, IX.B osztály - dicséret

(felkészítő tanár: Szőcs-Torma Katalin)

 

Gratulálunk diákjainknak!

 

 

 

  2020. március 7.


Angol tantárgyverseny, megyei szakasz

Angol tantárgyverseny eredmények (megyei szakasz, 2020. március 7.):

Horváth Kende, 9. osztály - I. díj (felkészítő tanára: Szőcs-Torma Katalin);

Kovács Tibor, 11. osztály - II. díj (felkészítő tanára: Gyergyay Réka);

Pieldner Ádám, 7. osztály - III. díj (felkészítő tanára: Sylvester Anna);

Dascalu Nicole, 9. osztály - III. díj (felkészítő tanárai: Gyergyai Réka és Koós Kinga Zsófia).

 

Dicséretben részesültek továbbá a következő tanulóink:

Rugina Andrea, 9. osztály (felkészítő tanárai: Gyergyay Réka és Koós Kinga Zsófia);

Devecseri Annamária, 9. osztály (felkészítő tanára: Szőcs-Torma Katalin);

Csürös Beáta, 9. osztály (felkészítő tanára: Szőcs-Torma Katalin);

Mihály Hanna Andrea, 8. osztály (felkészítő tanára: Koós Kinga Zsófia);

Váry-Sylvester Péter, 12. osztály (felkészítő tanára: Koós Kinga Zsófia).

 

Gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak!

 

 

  2020. február 21.


Public Speaking verseny, megyeközi szakasz

Nagyszeben, 2020. február 17.

A Public Speaking/Szónoki beszéd verseny megyeközi fordulóján, melyen hat megyéből vettek részt a versenyzők, KAKASY DOROTTYA XI.B osztályos tanulónk II. helyezést ért el (felkészítő tanára: Sylvester Anna).

Gratulálunk a kiváló eredményhez!

 

 

 

  2020. február 14.


Speak Out angol nyelvű kreativitási verseny

Iskolai szakasz, 2019/2020-as tanév

A Speak Out angol kreativitás versenyt minden évben két kategóriában hirdeti meg a Romániai Drámapedagógiai Társaság, az EDAR (Educational Drama Association in Romania): monológ és kreatív írás. A monológ iskolai szakaszát 2020 február 7-én, a kreatív írás versenyt pedig január 31-én szerveztük meg  a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban.

A megyei szakaszra továbbjutó diákjaink és felkészítő tanáraik:

 

 

 

  2020. február 11.


Erasmus+ 5 Ways of Wellbeing

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum új Erasmus+ projektjének első állomása a London közelében lévő watfordi Laurence Haines iskola volt. A VIII.B-s mikeses tanulók litván, magyarországi, olasz, spanyol és angol gyerekekkel, öt napon keresztül az egészséges életmód, a segítés, az önkéntesség különböző formáit gyakorolhatták. A találkozót kétnapos London felfedezése előzte meg.

A találkozó következő állomása a pécsi Belvárosi Általános Iskola lesz.

 

 

 

  2020. február 1.


Angol tantárgyverseny, helyi szakasz, Sepsiszentgyörgy körzet

2020. február 1.

 

Az angol tantárgyverseny körzeti szakaszán a következő diákok értek el 9-est, illetve 9-es fölötti jegyet, ezáltal továbbjutva a verseny megyei szakaszára:

Pieldner Ádám, VII.B
Mihály Hanna-Andrea, VIII.B
Cherciu Nándor, VIII.B
Rugina Andrea, IX. C
Dascalu Nicole, IX.C
Csűrös Beáta, IX.B
Devecseri Annamária, IX.B
Horváth Kende, IX.B
Kovács Tibor, XI.A
Müller Ingrid-Beáta, XI.B
Vary-Sylvester Péter, XII.B


 

  2020. január 29.


Public Speaking - Szónoki beszéd verseny, megyei szakasz

2020. január 29.

 

A Public Speaking - Szónoki beszéd verseny megyei és országos szakaszát a tanügyminiszté-riummal közösen az Angolul Beszélők Romániai Egyesülete (Uniunea Vorbitorilor de Limba Engleza din Romania), míg a nemzetközi szakaszt az ESU (The English Speaking Union) nemzetközi egyesület szervezi.

Az idei verseny témája: “Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced” (“Nem minden változtatható meg, amivel szembesülünk, de semmi sem változtatható meg, amíg nem nézünk szembe vele.”)

A versenynek mind a helyi (sepsiszentgyörgyi), mind a megyei szakaszán Kakasy Dorottya XI.B osztályos tanulónk szerezte meg az I. helyet, és ezáltal továbbjutott a verseny regionális/megyeközi szakaszára.

Gratulálunk!

 

 

 

  2019. október 18.


3rd Poetry Recitation Contest grades 3 to 6

A Spark English Club által október 18-án megszervezett megyei szintű angol szavalóversenyen (3rd Poetry Recitation Contest grades 3 to 6) a következő tanulóinkat dijazták:

Molnos Boglárka, III. C osztály - III. díj

Szároz Tünde, IV. B osztály - III. díj

Becsey Abigél - V. B osztály - II. díj

Angyal Anita - V. B osztály - III. díj

 

Felkészítő tanár: Kovács Kinga. Gratulálunk!

 

 Image

 

 

 

  2019. szeptember 14.


Az angol nyelv katedráról

Annyi ember vagy ahány nyelvet beszélsz - közhelyszámba menő népi bölcsesség, de időtállósága felértékelődött az információ századában, a soknyelvű Európában különösképp. A nyelvismeret, a nyelvtanulás kiemelt fontosságú, ez ma már bizonyítást nem igénylő axióma. Felértékelődött tehát a nyelvtanulás jelentősége és viszonylag korán megtörtént a nyelvtanításban az áttérés a készség- és képességfejlesztés központú oktatásra.

Azonban csupán a tanórák nem elegendőek az idegen nyelv elsajátításához. A Mikes Kelemen Főgmnázium angol katedrájának oktatói úgy véljük, a tananyag kiegészítéseként órákon kívüli tevékenységekkel is segítenünk kell diákjainkat nem csak a nyelv elsajátításában, de a nyelvi környezet megismertetésében is. Így a tanórákon kívüli tevékenységek is a nyelvi kommunikációs készség fejlesztését, az angol illeteve amerikai kultúra és irodalom megismertetését, a nyelvvizsga bizonylat megszerzését vagy az érettségi vizsgára való felkészülést segítik.

Az angol nyelvű tantárgyversenyen való eredményes részvétel mindig kiemelt fontosságúnak számított és az évek során jelentős eredményeket értek el diákjaink. Több éve immár az iskolánk könyvtárával együtt szervezett tevékenységünk az American Corner, melynek lényege, hogy a tanulók egyrészt anyanyelvű oktatóval gyakorolják a nyelvet másrészt angol vagy amerikai anyanyelvű diákokkal értekezzenek szóban vagy írásban. Meggyökereztetés szándéka nélkül, az angol amerikai hagyományok megidézését is fontosnak tartjuk (Halloween, Hálaadás napja, karácsonyi szokások), rendezvények, diákelőadások formájában ismerkedhetnek tanulóink e szokásokkal.

Egyik legfontosabb tevékenységünk a két-három évente megszervezett angliai kirándulássorozat. A tapasztalatszerzés, az angol kultúra és hagyományok megismerése, a nyelv eredeti közegben való használata olyan hozadékai, amelyeket az élménydús, személyes tapasztalat tesz maradandóvá.

 

The English Department

Due to the revolutionary changes in information technology, learning languages has become a main priority in the multicultural Europe of the 21st century.

Great emphasis is laid on the communicative approach in teaching languages, therefore, the teachers of the English Department of our school focus on methods that develop the students` communicative skills. Extracurricular activities are organised such as language competitions, reciting contests or reading marathons in order to motivate the learners and assist them in acquiring a second language.

The American Corner programme, a collaborative project between the library of the school and our department, provides the opportunity for the children to improve their communication skills with native speakers.

Excursions to the countries of the European Union and long term programmes, like the Erasmus projects, enable students to gain personal experience and get acquainted with different cultures. 

 

 


Arhívum