Gyorslinkek:  Mikes Alapítvány | Órarendek | Fogadóórák | Házirend | Testvériskoláink |  | Diáktanács 

Elérhetőségeink

 

 

 

   2015. november 19.

Keressük a legszebb adventi koszorút

 

A 2015-2016-os tanévben is megszervezzük

A LEGSZEBB ADVENTI KOSZORÚK

versenyét.

A koszorúkat  vagy a karácsonyi asztali díszeket az osztályoknak december 3-ig kell elkészíteniük. A verseny eredményhirdetése december 4-én nagyszünetben lesz.

 

Kellemes készülődést, jó munkát kívánunk!

 

 

 

 

   2015. október 12.

Pedagógusok a tanösvényen

A Nevelés Nemzetközi Napja megfelelő alkalom arra, hogy a pedagógusok a tanórákon kívüli tanulási-művelődési lehetőségek körét bővítsék. A Mikes Kelemen Elméleti Líceum munkaközössége ebből az alkalomból egy kirándulás keretén belül keresett megfelelő lehetőségeket az alternatív tanulásszervezésre, s bejárta a Csomád-Bálványos terület egyik tanösvényét Tamás Réka vezetésével.

Pedagógusaink nyitottak mindig az újszerű tanulás szervezési formák megismerésére, hiszen mindannyian tudják, hogy az ismeretek gyarapítására nem lehet csak tanórán alapozni. Szükség és igény szerint az oktató-nevelő folyamat során sikerrel hasznosíthatóak az alternatív foglalkoztatási lehetőségek, mint pl.: tanulmányi séták, tanulmányi kirándulások. A tevékenység során kielemezték, valamint tapasztalataikat kicserélték, mindannyian fontosnak tartották, hogy a tanulók kapjanak megfigyelési szempontokat a sétán végzett tapasztalatgyűjtéshez, és ugyanilyen fontosnak tartják azt is, hogy számon kérjék, értékeljék megfigyeléseiket az iskolában érkezés után. A tanulmányi kirándulások az ismeretszerzésnek és az ismeretek alkalmazásának olyan szervezeti formája, amely lehetőséget ad arra, hogy a tárgyakat, jelenségeket, folyamatokat a természetes környezetükben tanulmányozhassuk, valamint gyakorlati és gyűjtőmunkák végzésére alkalmas. A résztvevők élményszerű ismeretszerzésben vesznek részt, átélik a felfedezés örömét, tapasztalatot szerezhetnek az önálló kutatásban. Nagyszerű lehetőség arra is, hogy megértsék a tényt, miszerint a világról szerezhető információk nagyon sokféle úton érhetőek el.

Tamás Réka, a Vinca Minor Egyesület munkatársa a tanösvény bejárása során a megfigyelt, begyűjtött növényeket, rovarokat is bemutatta, valamint a terület védett fajairól tartott egy kis előadást.

A tanulmányi kirándulás megfelelő szervezés esetén semmivel sem pótolható élményt nyújthat, ezzel a résztvevő pedagógusok is teljes mértékben egyetértettek.

Barabás Andrea

 

   2015. október 6.

Új fák az emlékerdőben

 

Gyarapodik az emlékerdő
Nyolcvan juhar-, csere- és gesztenyefát ültettek el tegnap a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum IX. osztályos diákjai az 1998–99-ben Horváth Piroska tanárnő kezdeményezésére telepített emlékerdőben.
 
A pedagógusok és az oktatás-nevelés nemzetközi napja alkalmából szervezett akció irányítója lapunknak elmondta, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére ültetett ezernyolcszáz fából időnként több tucatnyi eltűnik, a közelben lakó őrkőiek kivágják, kicsavarják tüzelőnek, ezért kell pótolni a hiányzókat. A kőris, juhar, japán birs, akác és más fajok erdejébe idén is a városi kertészettől kapott csemetéket a faültető diákcsapat – tudatta Nagy Gábor.
 
A Sugásfürdő felé vezető út mellett, a Gém-vára szomszédságában tábla jelzi az 1848-as emlékerdőt, amelyről tegnap egy tanuló azt mondta, az előttük járó diáknemzedékek jó szándékkal telepítették, szerinte, akik ezt az erdőt rossz szándékkal ritkítják, azok a negyvennyolcas hősök emlékét sem tisztelik.
 

Fekete Réka, www.3szek.ro

Forrás:  Háromszék, 2015. október 6., kedd

   2015. szeptember 20.

Találkozás az ősszel

Több évtizedes hagyománya van már a Mikes Kelemen Líceumban annak, hogy az elemi osztályos tanulók a tanítók kíséretében a tanév első napjaiban tevékenységeiket kiviszik a természetbe. A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakításában nagy szerepet játszik az iskolai oktatás-nevelés, minden tanító nagy hangsúlyt fektet erre.

Az őszi témakört megfigyeléssel kezdik,  sor kerül az előzetes ismeretek rendszerezésére. Az intézményben zajló oktató-nevelő folyamatnak kiemelkedő célja a  tapasztalatszerzés, egyéni és csoportos élményszerzés, együttműködés fejlesztése. Az osztálytermeken kívül szervezett programok változatossá, érdekessé teszik a gyerekek számára a tanulási tevékenységet. Az őszi természet megfigyelése a közeli erdőben, őszi termések gyűjtése, élőlények megfigyelése, az erdei kirándulás szabályainak betartása mellett a nagyobbak a látóhatár vonalát fedezik fel, valamint iránytű segítségével való tájékozódás rejtelmeibe is betekintést nyerhetnek.

 

 

 

   2015. szeptember 19.

Diáknak lenni jó

Izgalomtól kipirult arcok, tágra nyílt szempárok, pöttömnyi apróságok szorongatják anyuka, apuka kezét első nap az iskolaudvaron. A gyerekeket kísérő szülők napjai sem aggodalommentesek, hiszen ebben az állandóan változó, bizonytalan világba nehéz szívvel engedik el féltve nevelgetett kincsüket. Talán még a bizalmat sugárzó pedagógusok lelkében sincs nagy nyugalom, hiszen ők is izgatottan, kissé kétkedően kezdik a tanévet. Mindenki szívében ott lapul valami kis nyugtalanság, amikor belép szeptemberben az iskola udvarára.

Mosolygó tanító néni fogadja az aggódó szülőket, akik rábízzák gyerekük felügyeletét, nevelgetését, tanítását. Mert a jó pedagógus mindig tudja, hogy az állandóan változó világban egy biztos pontot képvisel, függetlenül változó tantervektől, változó tanévszerkezettől: számára a legfontosabbak a gyerekek.

Sok izgalmat, érdekességet rejtenek a titokzatos falak. Szülők megnyugtatására: a sok változás jót is hoz: az új szemléletű tanítást-tanulást kívánja megvalósítani, modern pedagógiai szemléletmódot és kompetenciaalapú tanítási stratégiát képvisel, ahol a gyermek aktív résztvevője a tanulási folyamatnak. A tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre, és a tanulói képességek fejlesztését szolgáló ismeretek elsajátítására irányul.

S itt van a sok jó pedagógus, aki bátorítani képes, aki megbecsüli a gyermeket úgy, ahogy van, bizalmat mutat a gyermekkel szemben és ezáltal önbizalmat ad, hisz a gyermek képességeiben, elnyeri a bizalmát, és erősíti az öntudatot, elismerést mutat a jó teljesítmény vagy az őszinte igyekvés esetében, a gyermek fejlődését segíti, a gyerek érdeklődési területeit abból a szempontból értékeli, hogy a tanulás folyamatát, az előrehaladást gyorsítsa.

Az előkészítő osztályba induló apróságok tágra nyílt szemmel tekintgetnek körbe a számukra új világban. Kedves osztálytermek várják érkezésüket, amit tanítóik odaadással díszítgettek, szépítgettek, hogy otthonos, kellemes környezetben teljenek majd az iskolai napok. Mert valójában jó iskolásnak lenni, ezt mindannyian megtapasztalják, szülők, gyerekek.

Barabás Andrea tanítónő, Mikes Kelemen Líceum

Forrás:  Székely Hírmondó, 2015. szeptember 18.

 

 

   2015. szeptember 14.

Tanévnyitó 2015 képekben

 

További képek a facebook oldalunkról érhetőek el, a fenti képre kattintva.

 

 

   2015. szeptember 12.

Osztályaink a 2015/2016-os tanévben

 

   2015. szeptember 9.

A 2015/2016-os tanév szerkezete

 
 
1 félév
 
Oktatási időszak: 2015. szeptember 14. - 2015. december 19.

Kisiskolások őszi szünideje: 2015. október 31. - 2015. november 08.

Téli szünidő: 2015. december 19. - 2016. január 10.

Oktatási időszak: 2016. január 11. - 2016. február 5.

Félévközi szünidő: 2016. február 6. - 2016. február 14.
 
 
2 félév
 
Oktatási időszak: 2016. február 15. - 2016. április 22.
 
Húsvéti szünidő: 2016. április 23. - 2016. május 03.
 
Rendkívüli tanítási hét: 2016. április 18. - 2016. április 22.
 
Oktatási időszak: 2016. május 04. - 2016. június 24.
 
Nyári szünidő: 2016. június 25. - 2016. szeptember 11.

 

 


Arhívum